Temos Žymėti visus

Rodyti nuo iki
Archyvas »
Atranka į Lietuvos nuolatinės atstovybės Europos Sąjungoje vairuotojo (-os) pareigybę Įkelta2019.04.17

Skelbiama atranka į Lietuvos nuolatinės atstovybės Europos Sąjungoje vairuotojo (-os) pareigybę.

Atranka į Užsienio reikalų ministerijos Administracinio departamento Diplomatinio pašto ir transporto skyriaus viešojo administravimo specialisto pareigybę Įkelta2019.04.11

Skelbiama atranka į Administracinio departamento Diplomatinio pašto ir transporto skyriaus  viešojo administravimo specialisto pareigybę  (A2 lygis).

Praktika Lietuvos Respublikos ambasadoje Izraelio Valstybėje Įkelta2019.01.24

Praktikos metu įgysite praktinių žinių ir gebėjimų tarptautinių santykių srityje, susipažinsite su Lietuvos ir Izraelio dvišalių santykių dinamika, prisidėsite prie Lietuvos vardo viešinimo socialiniuose tinkluose kampanijos.

Atranka į laikinai negalinčio eiti LR URM Išorinių ekonominių santykių ir ekonominio saugumo politikos departamento Tarptautinių ekonominių organizacijų skyriaus trečiojo sekretoriaus pareigų diplomato pareigas (terminuota diplomato tarnybos sutartis) Įkelta2019.01.22

Išorinių ekonominių santykių ir ekonominio saugumo politikos departamento Tarptautinių ekonominių organizacijų skyriaus trečiojo sekretoriaus reikalinga Lietuvos interesų tarptautinėse ekonominėse organizacijose atstovavimui, bendradarbiavimo su šiomis organizacijomis koordinavimui bei narystės įsipareigojimų įgyvendinimo užtikrinimui, Lietuvos pozicijų prekybos politikos srityje rengimui ir derinimui, savalaikiam informacijos, susijusios su skyriaus veikla valdymui, kaupimui ir sisteminimui.

Lietuvos Respublikos ambasada Airijoje kviečia atlikti praktiką Įkelta2019.01.07

Lietuvos Respublikos ambasada Airijoje kviečia Lietuvos Respublikos piliečius, baigusius ne mažiau kaip 2 studijų kursus, arba absolventus, baigusius aukštąsias mokyklas ne vėliau kaip prieš 2 metus iki praktikos pradžios, atlikti praktiką. Praktikos metu susipažinsite su Lietuvos Respublikos ambasados Airijoje veikla, prisidėsite prie ambasados konsulinio skyriaus darbo, įvairių renginių organizavimo.

LR nuolatinė atstovybė prie tarptautinių organizacijų Vienoje kviečia atlikti praktiką Gynybos patarėjo padalinyje Įkelta2018.10.25

Lietuvos Respublikos nuolatinė atstovybė prie tarptautinių organizacijų Vienoje siūlo atlikti praktiką aukštosios mokyklos studentui (-ei) ar absolventui (ei).

Lietuvos Respublikos ambasada Rumunijoje kviečia atlikti praktiką Rumunijos pirmininkavimo ES laikotarpiu Įkelta2018.10.19

Lietuvos Respublikos ambasada Rumunijoje kviečia Lietuvos Respublikos piliečius, baigusius  ne mažiau kaip 2 studijų kursus, arba absolventus, baigusius aukštąsias mokyklas ne vėliau kaip prieš 2 metus iki stažuotės pradžios, atlikti praktiką/stažuotę  ambasadoje Rumunijos pirmininkavimo ES Tarybai laikotarpiu (2019 m. sausio-birželio mėn.). Praktikos metu susipažinsite su ambasados veikla, dvišaliais santykiais, prisidėsite prie vizitų, ambasados renginių organizavimo, delegacijų priėmimo, užsiimsite aktualios informacijos stebėsena, informacijos platinimu socialiniuose tinkluose ir kt.

 

Atranka iš delegavimo rezervo į pareigybes Jungtinių Tautų misijose (UNMIK, MINUSMA, UNGSC) Įkelta2018.07.25

Vadovaujantis Lietuvos Respublikos užsienio reikalų ministro 2016 m. lapkričio 22 d. įsakymo Nr. V-308 „Dėl Lietuvos Respublikos užsienio reikalų ministro 2008 m. rugpjūčio 21 d. įsakymo Nr. V-157 „Dėl pretendentų atrankos iš delegavimo rezervo komisijos nuostatų patvirtinimo“ pakeitimo“ 9 punktu, skelbiama pretendentų atranka iš delegavimo rezervo į įvairias laisvas deleguotų nacionalinių ekspertų, pareigūnų, pareigybes Jungtinių Tautų misijose.

Praktika Lietuvos nuolatinėje atstovybėje Europos Sąjungoje Įkelta2018.07.02

Kviečiame studentus atlikti praktiką Lietuvos nuolatinėje atstovybėje Europos Sąjungoje Briuselyje.

Teisės aktai, reglamentuojantys atrankas iš delegavimo rezervo Įkelta2017.07.03

Lietuvos Respublikos asmenų delegavimo į tarptautines ir Europos Sąjungos institucijas ar užsienio valstybių institucijas įstatymas: https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/TAR.981F27E01089/GyxKvdWpUQ.

Pretendentų atrankos iš delegavimo rezervo komisijos nuostatai: https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/b701f620b0bf11e6b844f0f29024f5ac.

Kraunami skelbimai

Naujienlaiškio prenumerata