Temos Žymėti visus

Rodyti nuo iki
Archyvas »
Skelbiama atranka į laikinai negalinčio eiti LR užsienio reikalų ministerijos Europos Sąjungos departamento COREPER I skyriaus atašė pareigų diplomato pareigas sudarant terminuotą diplomato tarnybos sutartį Įkelta2017.10.25

Europos Sąjungos departamento COREPER I skyriaus atašė pareigybė (pareigybės lygis – A, pareigybės kategorija – 10) reikalinga kokybiškam Lietuvos pozicijų ES Konkurencingumo taryboje svarstomais klausimais parengimui laiku užtikrinti, įskaitant ir pateikimą ES institucijose, taip pat sklandžiam pasirengimui COREPER I posėdžiams užtikrinti, pagal ministerijos kompetenciją sekti Europos semestro ciklo vykdymą.

LR ambasada Airijoje skelbia atranką į raštvedžio(-ės), dirbančio(-ios) pagal terminuotą darbo sutartį, pareigybę Įkelta2017.09.27

Lietuvos Respublikos ambasada Airijoje skelbia atranką į raštvedžio(-ės), dirbančio(-ios) pagal terminuotą darbo sutartį, pareigybę.

Reikalavimai.

Asmuo, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialiuosius reikalavimus:

 • Turėti aukštąjį universitetinį arba jam prilygintą išsilavinimą;
 • Mokėti anglų kalbą ne žemesniu kaip įgudusio vartotojo C2 lygiu ir puikiai mokėti lietuvių kalbą (raštu ir žodžiu);
 • Mokėti dirbti kompiuteriu (MS Office programiniu paketu), turėti pakankamą kompiuterinį pasirengimą, leidžiantį įsisavinti ambasadoje veikiančias informacines sistemas, reikalingas darbo funkcijoms atlikti;
 • Būti susipažinusiam su Lietuvos Respublikos teisės aktais, reglamentuojančiais Lietuvos Respublikos diplomatinių atstovybių ir konsulinių įstaigų veiklą;
 • Būti susipažinus su Lietuvos Respublikos įstatymais, Lietuvos Respublikos Vyriausybės programomis ir nutarimais bei kitais teisės aktais, reglamentuojančiais Lietuvos užsienio politikos formavimą ir įgyvendinimą;
 • Išmanyti dokumentų rengimo, raštvedybos bei teksto redagavimo taisykles, sklandžiai dėstyti mintis raštu ir žodžiu anglų bei lietuvių kalbomis;
 • Gebėti savarankiškai planuoti ir organizuoti savo veiklą;
 • Turėti ne mažesnę kaip 2 metų darbo patirtį organizuojant kultūrinius renginius ir kultūrinius projektus;
 • Atitikti Lietuvos Respublikos teisės aktuose nustatytus reikalavimus, būtinus išduodant leidimus dirbti arba susipažinti su įslaptinta informacija, žymima slaptumo žyma „Riboto  naudojimo“;
 • Saugoti valstybės ir tarnybos paslaptis;
 • Išmanyti diplomatinio protokolo bei etiketo reikalavimus;
 • Būti susipažinusiam su Airijos politine, ekonomine ir teisine sistema;
 • Turėti Lietuvos Respublikos pilietybę.

 

Kviečiame dalyvauti 6-ame ES-Afrikos Verslo Forume: Investavimas į darbų kūrimą jaunimui Įkelta2017.09.26

2017 m. lapkričio 27 d. Abidžane, Dramblio Kaulo Krante, vyks šeštasis ES-Afrikos Verslo Forumas (EAVF), kuriame svarbiausi Europos ir Afrikos institucijų bei verslo atstovai diskutuos kaip pagerinti verslo sąlygas ir investicinę aplinką Afrikoje, sukuriant daugiau darbo vietų jaunimui. EAVF bus kalbama apie investicijų galimybes tokiose strateginės svarbos srityse kaip atsinaujinanti energija, žemdirbystė, skaitmeninė ekonomika, jaunimo ir moterų verslumo didinimas, ypatingą dėmesį skiriant Europos Sąjungos (ES) išorės investicijų plano projektams.

EAVF- unikali platforma bendravimui tarp aukšto lygio ES-Afrikos verslo ir politikos atstovų, siekiant skatinti viešojo ir privataus sektorių bendradarbiavimą ir palengvinti investicijų pritraukimą į Afriką. Šis forumas apibendrins 2017 metais Europoje ir Afrikoje vykusių renginių ciklą apie verslo galimybes, investicijas bei tvaraus visuomenę įtraukiančio augimo skatinimą Afrikoje.

Norintys dalyvauti 6-ame ES-Afrikos Verslo Forume Abidžane privalo užpildyti paraišką EAVF puslapyje iki 2017 m. Spalio 20 d. https://euafrica-businessforum.com

Lietuvos nuolatinė atstovybė Europos Sąjungoje kviečia atlikti praktiką Įkelta2017.09.11

Lietuvos nuolatinė atstovybė Europos Sąjungoje kviečia Lietuvos piliečius, baigusius  ne mažiau kaip 2 studijų kursus, arba absolventus, baigusius aukštąsias mokyklas ne vėliau kaip prieš 2 metus iki stažuotės pradžios, atlikti praktiką. Jos metu suteikiama galimybė pasisemti praktinių žinių, reikalingų darbui tarptautinių santykių srityje, gilinti žinias apie Europos Sąjungos  bendros užsienio ir saugumo politikos formavimą, susipažinti su Lietuvos atstovavimo šioje organizacijoje specifika, įgyti daugiašalės diplomatijos patirties bei pasisemti papildomos informacijos universitetinių studijų baigiamiesiems darbams.

LR nuolatinė atstovybė prie Europos Tarybos kviečia Lietuvos arba užsienio aukštųjų mokyklų studentus atlikti praktiką Įkelta2017.09.05

Lietuvos Respublikos nuolatinė atstovybė prie Europos Tarybos kviečia Lietuvos arba užsienio aukštųjų mokyklų studentus atlikti praktiką atstovybėje nuo 2018 m. sausio mėn.

Pagrindinės sąlygos:

 • Turėti Lietuvos Respublikos, Europos Sąjungos arba NATO šalių pilietybę ir mokėti lietuvių kalbą;
 • Praktiką gali atlikti studentai, baigę ne mažiau kaip du studijų kursus, taip pat aukštųjų mokyklų absolventai, baigę aukštąsias mokyklas ne anksčiau kaip prieš dvejus metus iki praktikos atstovybėje pradžios;
 • Praktikos trukmė – nuo 3 iki 6 mėnesių;
 • Su praktikos atstovybėje atlikimu susijusių transporto, apgyvendinimo, pragyvenimo, gyvybės, sveikatos, civilinės atsakomybės ir kitokio draudimo išlaidų ministerija ir/ar atstovybės neapmoka. Ministerija ir / ar atstovybės neteikia konsultacijų draudimo, kelionės, apgyvendinimo, pragyvenimo ir kitais klausimais.
Teisės aktai, reglamentuojantys atrankas iš delegavimo rezervo Įkelta2017.07.03

Lietuvos Respublikos asmenų delegavimo į tarptautines ir Europos Sąjungos institucijas ar užsienio valstybių institucijas įstatymas: https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/TAR.981F27E01089/GyxKvdWpUQ.

Pretendentų atrankos iš delegavimo rezervo komisijos nuostatai: https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/b701f620b0bf11e6b844f0f29024f5ac.

Kraunami skelbimai

Naujienlaiškio prenumerata