Konkursai

Sukurta 2014.01.30 / Atnaujinta 2016.03.17 15:28

Kvietimas teikti paraiškas Užsienio lietuvių organizacijų projektų konkursui

Užsienio reikalų ministerija skelbia užsienio lietuvių organizacijų 2016 m. projektų atranką ir kviečia teikti projektų paraiškas. Konkursas vykdomas pagal Užsienio lietuvių organizacijų projektų rėmimo tvarkos aprašą.

Užsienio lietuvių organizacijų (jų padalinių, užsienio lietuvių ugdymo ir kultūros įstaigų) projektuose numatoma veikla turi atitikti bent vieną iš šių krypčių:

 • užsienio lietuvių organizacinių gebėjimų ir bendruomeniškumo stiprinimas,
 • lietuviškos tapatybės puoselėjimas,
 • Lietuvos ir užsienio lietuvių organizacijos ar įstaigos matomumo buvimo šalyje stiprinimas,
 • užsienio lietuvių žiniasklaidos rėmimas,
 • užsienio lietuvių įtraukimas į Lietuvos politinį, visuomeninį, ekonominį ir kultūrinį gyvenimą.

Projektų turiniui keliami šie reikalavimai:

 • projekto aktualumas,
 • projekto išliekamosios vertės užtikrinimas,
 • bendros Lietuvos ir užsienio lietuvių organizacijos/-jų kultūrinės ir visuomeninės veiklos skatinimas,
 • informacijos apie Lietuvą sklaida,
 • aktyvios veiklos, kuriant teigiamą Lietuvos įvaizdį užsienyje, skatinimas.

Projekte turi būti numatytas projekto vykdytojo ir rėmėjų (gyvenamosios šalies institucijų, nevyriausybinių organizacijų, įvairių tarptautinių fondų, kt.) indėlis į projektą (projekto administravimu, piniginėmis lėšomis, suteikiamomis patalpomis, įranga, kt.).

Mažiausia prašomos paramos projekto įgyvendinimui vertė – 300 Eur (trys šimtai eurų), didžiausia – 5000 Eur (penki tūkstančiai eurų).

Vertindama projektus komisija atsižvelgia į projekto atitiktis veiklos krypčių ir turinio reikalavimams, projekto tikslų realumą, projekto uždavinių aiškumą, aktualumą, vykdytojo kvalifikaciją ir patirtį, projekto aprašyme pateiktą laiko, finansinių ir žmogiškųjų išteklių planavimo racionalumą, projekto sąmatos tikslumą, realumą ir pagrįstumą, projekto rezultatų išliekamąją vertę ir galimą projekto tęstinumą.

Organizacijų, kurios nustatyta tvarka neatsiskaitė už ankstesniais metais projektui vykdyti skirtas lėšas, pateikti projektai nesvarstomi.

Paraiškų pateikimo tvarka:

 • paraiškos priimamos nuo 2016 m. kovo 18 d. iki 2016 m. balandžio 22 d. Vėliau gautos paraiškos nebus priimamos;
 • URM Užsienio lietuvių departamentui pateikiamas paraiškos originalas ir elektroninė pasirašytos paraiškos kopija:
  • dokumentai, sutvarkyti pagal tvarkos aprašo 17-19 punktų nuostatas, iki 2016 m. balandžio 22 d. įskaitytinai turi būti pateikti arba išsiųsti registruotu paštu adresu Užsienio reikalų ministerijos Užsienio lietuvių departamentui, J. Tumo-Vaižganto g. 2, LT-01511 Vilnius, Lietuva (Lithuania). Ant voko turi būti užrašyta “Užsienio lietuvių organizacijų projektų konkursui”);
  • elektroninė paraiškos kopija, tai yra visų tvarkos aprašo 17-19 punktuose išvardintų dokumentų kopijos PDF formatu, turi būti pateiktos elektroniniu paštu adresu [email protected] iki 2016 m. balandžio 22 d. įskaitytinai.
 • URM Užsienio lietuvių departamentas patvirtina paraiškos gavimą elektronine žinute teikėjo paraiškoje nurodytu kontaktiniu elektroninio pašto adresu.

Paraiškos formą rasite čia.

Konsultacijos paraiškų teikimo klausimais teikiamos elektroninio pašto adresu [email protected].

Skelbiami užsienio lietuvių vaikų piešinių konkurso „Kalėdos Lietuvoje“ laimėtojai

Šv. Kalėdų laikotarpiu Užsienio reikalų ministerija pasipuošė spalvingais ir nuotaikingais užsienio lietuvių vaikų piešiniais, skirtais konkursui „Kalėdos Lietuvoje“.

„Labai ačiū vaikams už beribę fantaziją, įdėtą širdies šilumą ir nepakartojamus darbelius, o tėveliams, seneliams ir mokytojams – už kūrybiškumo paskatinimą ir palaikymą. Džiaugiuosi, kad į mūsų iniciatyvą piešiniais papasakoti, kaip užsienyje gyvenantys mažieji įsivaizduoja Kalėdas Lietuvoje atsiliepė tiek daug šeimų, bendruomenių, lituanistinių mokyklų iš viso pasaulio: nuo Argentinos, Brazilijos, JAV, Kanados iki Rusijos, Turkijos“, - sakė užsienio reikalų viceministras Mantvydas Bekešius.

Vaikų kūriniais buvo galima pasigrožėti ir savo balsą atiduoti nuo gruodžio mėn. pradžios iki Trijų Karalių. Piešiniai buvo vertinami pagal konkurso temos kūrybinį sprendimą, idėjos originalumą ir žaismingumą. Kaip ir žadėta, piešti vaikus kvietęs Elniukas GlobaLTukas laimėtojams paruošė ir išsiųs originalius prizus su tautine simbolika.

Iš viso sulaukta per 300 konkursui parengtų darbų iš 22 šalių, jauniausiam piešinių autoriui – 8 mėnesiai, vyriausiam – 14 metų.

Konkurso laimėtojai

Daugiausiai parodos lankytojų balsų surinkę dalyviai:


I vieta - Tomas Mockus (8 m., Rusija)


II vieta – Kazimieras Belinskis (11 m., Baltarusija)


II vieta – Smiltė Rasink (13 m., Vokietija)


III vieta – Džastina Jankaitytė (10 m., Airija)


III vieta – Kristina Nadel (6 m., Rusija)


III vieta – Paula Vezbergaitė (4 m., Belgija)

Papildomų nominacijų laimėtojai:

Profesionaliausiai darbus pateikusi lituanistinė mokykla – Jurgio Baltrušaičio lituanistinė mokykla (Maskva, Rusija)


Geriausias grafikos darbas – Aleksandra Jonauskaitė (10 m., Rusija)


Geriausias tapybos darbas – Danielė Čepaitytė (8 m., Šveicarija)


Geriausias koliažo darbas – Vytautė Triuškaitė (7 m., Jungtinė Karalystė)


Geriausias karpinių darbas – Daša Michalčenko (10 m., Baltarusija)


Geriausias darbas 2-6 metų amžiaus kategorijoje – Milda Šklenskaitė (6 m., Belgija)


Geriausias darbas 7-10 metų amžiaus kategorijoje – Dominyka Tomašickytė (7 m., Belgija)


Geriausias darbas 11-14 metų amžiaus kategorijoje – Aleksandras Klimutis (13 m., Baltarusija)


Jauniausias konkurso dalyvis – Mark Krikščiūnas (8 mėn., Ukraina)


Pirmasis konkursui piešinį pateikęs dalyvis – Sophie Aurora Allix (6m., Norvegija)


Netikėčiausios idėjos autorius – Aidas Kojelis (7 m., Belgija) – už „Dantuko Kalėdas“.


Detaliausias architektūrinis sprendimas -  Emilia Dagilytė (10 m., Danija)


Modernistiškiausias darbas – Gala (3 m., Argentina)

Užsienio reikalų ministerija skelbia užsienio lietuvių vaikų priešinių konkurso „Darius ir Girėnas: lietuvių žygis per pasaulį“ laimėtojus

Konkurse, skirtame S. Dariaus ir S. Girėno skrydžio per Atlanto vandenyną 80-mečiui ir Pasaulio lietuvių vienybės dienai paminėti, dalyvavo 190 vaikų iš 14 užsienio valstybių. Dalyviai ugdė meninius gebėjimus ir saviraišką, stiprino tautinę savimonę, domėjosi Lietuvos istorija ir bandė kūrybiškai perteikti S. Dariaus ir S. Girėno skrydžio per Atlantą reikšmę.

Dviejų amžiaus grupių dalyvių piešinius vertino Užsienio reikalų ministerijos Užsienio lietuvių departamento sudaryta komisija.

Visiems konkurso dalyviams bus įteikti Lietuvos Respublikos užsienio reikalų ministerijos padėkos raštai, o laureatams – atminimo dovanos.

4-7 metų amžiaus grupės laureatai

Pirma vieta

Vladislava Lianceva, „Darius ir Girėnas“, 5 m., Baltarusija, Rimdžiūnų vaikų darželis lietuvių mokomąja kalba, auklėtoja Edita Čaplinskaja.

Ivan Kačkovas, „Lietuvių žygdarbis“, 7 m., Sovietskas, Kaliningrado sritis, Sovietsko miesto vaikų darželis Nr. 10 „Rodničiok“, mokytoja Regina Kapkova.

Fausta Žilinskaitė, „Darius ir Girėnas: lietuvių žygis per pasaulį“, 6 m., Belgija, Briuselio II Europos mokykla, mokytoja Asta Kulikauskaitė.

Antra vieta

Augustas Paksas, „Darius ir Girėnas: lietuvių žygis per pasaulį“, 6 m., Belgija, Briuselio II Europos mokykla, mokytoja Asta Kulikauskaitė.

Vytautas Čibels, „Paskutinis skrydis“, 6 m., Latvija, Daugpilis.

Eimantas Petraitis, „Darius ir Girėnas: lietuvių žygis per pasaulį“, 5 m., Belgija, Briuselio II Europos mokykla, mokytoja Asta Kulikauskaitė.

Trečia vieta

Eglė Šlepavičiūtė, „Darius ir Girėnas: lietuvių žygis per pasaulį“, 6 m., Belgija, Briuselio II Europos mokykla, mokytoja Asta Kulikauskaitė.

Vaiva Vytaitė, „Lituanikos skrydis“, 6 m., Liuksemburgas, dailės studija „Discover Art Workshop“, mokytoja Dainora Balčiunienė.

Emilija Karbauskytė, „Lituanikos skrydis“, 5 m., Liuksemburgas, dailės studija „Discover Art Workshop“, mokytoja Dainora Balčiunienė.

8-12 metų amžiaus grupės laureatai

Pirma vieta

Andrej Neskin, 11 m., Černiachovskas, Kaliningrado sritis, Černiachovsko 4-oji vidurinė mokykla, mokytoja Marina Šumeiko Aleksandrovna.

Danil Petrov, 8 m., Černiachovskas, Kaliningrado sritis, Černiachovsko 4-oji vidurinė mokykla, mokytoja Marina Šumeiko Aleksandrovna.

Liepa Jasinskaitė, „Lituanikos skrydis“, 8 m., Liuksemburgas, dailės studija „Discover Art Workshop“, mokytoja Dainora Balčiunienė.

Antra vieta

Onutė-Marija Egorova, 10 m., Gurjevskas, Kaliningrado sritis, Gurjevsko miesto Vaikų ir jaunimo centras, mokytoja Irena Tiriuba.

Marija Delicina, „Sunkus žygis lietuvaičių per jūrą“, 10 m., Kaliningrado m., Kaliningrado sritis, L. Rėzos lituanistinė sekmadieninė mokykla, mokytoja Laima Meščeriakova.

Darja Griščenko, 11 m., Černiachovskas, Kaliningrado sritis, Černiachovsko 4-oji vidurinė mokykla, mokytoja Marina Šumeiko Aleksandrovna.

Trečia vieta

Artemas Vazarovas, „Du lakūnai, du draugai prieš skrydį“, 12 m., Kaliningrado m., Kaliningrado sritis, L. Rėzos lituanistinė sekmadieninė mokykla, mokytoja Laima Meščeriakova.

Liana Prialgauskaitė, „Darius ir Girėnas – Lietuvos vaikai“, 9 m., Kaliningrado m., Kaliningrado sritis, L. Rėzos lituanistinė sekmadieninė mokykla, mokytoja Laima Meščeriakova.

Alina Tulumbadžan, „Skrydis per žiaurią Atlantiką“, 8 m., Kaliningrado m., Kaliningrado sritis, L. Rėzos lituanistinė sekmadieninė mokykla, mokytoja Laima Meščeriakova.

Naujienlaiškio prenumerata