Rytų partnerystė

Sukurta 2014.02.17 / Atnaujinta 2018.05.10 16:24

Rytų partnerystė – bendrą ateitį kuriame kartu

Pasiekusi pagrindinius savo užsienio politikos tikslus po Nepriklausomybės atkūrimo – tapusi pilnateise Europos Sąjungos (ES) ir Šiaurės Atlanto sutarties organizacijos (NATO) nare – Lietuva aktyviai padeda kitoms Rytų Europos valstybėms jų euroatlantinės integracijos kelyje. Šešios jų – Armėnija, Azerbaidžanas, Baltarusija, Sakartvelas (Gruzija), Moldova ir Ukraina – savo europinius siekius įgyvendina per Rytų partnerystę (angl. – Eastern Partnership).

Geri kaimyniniai santykiai su šiomis šalimis, dar vadinamomis Rytų partnerėmis, ir visapusiška parama joms įgyvendinant plačias politines, ekonomines ir socialines reformas – nuoseklus Lietuvos užsienio politikos prioritetas.

Oficialiai pradėta 2009 metų gegužės 7 d. Prahoje (Čekijos Respublika) vykusiame pirmajame Rytų partnerystės viršūnių susitikime ir atitinkamai sustiprinta vėliau vykusiuose viršūnių susitikimuose Varšuvoje (Lenkija) (2011 m. rugsėjo 27–28 d.), Vilniuje (Lietuva) (2013 m. lapkričio 28–29 d.) ir Rygoje (Latvija) (2015 m. gegužės 21–22 d.), šiuo metu Rytų partnerystė yra tapusi visaverte ES politika, kurios tikslas – ES ir jos rytinių kaimynių politinė asociacija ir ekonominė integracija. Kiekviena iš kaimynių yra laisva pasirinkti savo santykių su ES ambicijos lygį ir juose siekiamus tikslus. Lietuva aktyviai palaiko ambicingiausių partnerių siekį ateityje tapti pilnateisėmis ES ir NATO narėmis.

Bendradarbiavimas Rytų partnerystės rėmuose vykdomas dvišaliu ir daugiašaliu pagrindais. Dvišaliai santykiai – tai santykiai tarp ES ir konkrečios Rytų Europos valstybės. Daugiašalis bendradarbiavimas vienu metu apima ES institucijas, visas 6 partneres ir 28 ES valstybes nares.

Dvišalis bendradarbiavimas

Daugiašalis bendradarbiavimas

Siekdamos sustiprinti dvišalį bendradarbiavimą, perimant gerąją vieni kitų patirtį, Prahos viršūnių susitikime buvo nuspręsta pradėti bendradarbiauti ir daugiašaliu pagrindu.

Daugiašalis bendradarbiavimas apima reguliarius valstybių ir vyriausybių vadovų, ministrų, vyresniųjų pareigūnų ir ekspertų lygio susitikimus, kuriuose, greta ES institucijų ir visų 6 partnerių, dalyvauja ir 28 ES valstybės narės. Didžioji dauguma susitikimų vyksta Briuselyje (Belgija), tačiau vis daugiau jų rengiama ir Rytų partnerystės valstybėse bei ES valstybėse narėse. Susitikimams pirmininkauja ir jų sekretoriato funkciją atlieka ES institucijos (Europos išorės veiksmų tarnyba, Europos Komisija).


 

Naujienlaiškio prenumerata