Darbo skelbimai

Sukurta 2015.03.30 / Atnaujinta 2017.10.16 11:43

Skelbiama atranka į laisvą Lietuvos Respublikos ambasados Suomijos Respublikoje raštvedžio / raštvedės pareigybę

Reikalavimai:

 • Turėti aukštąjį universitetinį išsilavinimą;
 • Turėti anglų bei suomių kalbų pagrindus ir puikiai mokėti lietuvių kalbą (raštu ir žodžiu);
 • Mokėti dirbti kompiuteriu MS Office programomis, finansų apskaitos programa MS Dynamics NAV (Navision);
 • Būti susipažinusiam su Lietuvos Respublikos įstatymais, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais bei kitais teisės aktais, reglamentuojančiais valstybės tarnybos, diplomatinės tarnybos ir užsienio reikalų ministerijos veiklą;
 • Gerai išmanyti Lietuvos Respublikos įstatymus, Vyriausybės nutarimus, Finansų bei Užsienio reikalų ministerijų teisės aktus, reglamentuojančius finansų apskaitą bei viešuosius pirkimus diplomatinėje atstovybėje;
 • Išmanyti ambasados veiklos, raštvedybos, diplomatinio protokolo bei etiketo ypatumus;
 • Gebėti savarankiškai planuoti ir organizuoti savo veiklą;
 • Turėti B kategorijos vairuotojo pažymėjimą ir ne mažesnį kaip 5 metų vairavimo stažą;
 • Gebėti atlikti smulkius ūkio remonto darbus atstovybėje, automobilių priežiūros ir aptarnavimo darbus.

Privalumui:

 • Kompiuterinių sistemų aptarnavimo ir priežiūros patirtis;
 • Darbo viešajame sektoriuje patirtis;
 • Buhalterinės apskaitos darbo patirtis;
 • Darbo viešųjų pirkimų srityje patirtis.

Funkcijos:

 • Ruošti raštus ambasados ūkio, finansų ir viešųjų pirkimų klausimais;
 • Vykdyti ambasados buhalterinės apskaitos ir finansų tvarkymo darbus;
 • Vykdyti ambasados viešuosius pirkimus;
 • Atlikti ambasados ūkio bei automobilių priežiūros darbus;
 • Dalyvauti organizuojant delegacijų vizitus bei ambasados renginius;
 • Vykdyti kitus ambasados vadovo pavedimus.

Kandidatai, atitinkantys pareigybei keliamus reikalavimus ir norintys dalyvauti atrankoje, iki 2017 m. spalio  30 d. 18 val. (Suomijos laiku) elektroniniu paštu [email protected], turi pateikti gyvenimo aprašymą lietuvių kalba ir motyvacinį laišką.

Pokalbiai su atrinktais kandidatais planuojami 2017 m. lapkričio 2 – 3 d. Lietuvos Respublikos ambasados Suomijos Respublikoje patalpose.

Išsamesnė informacija teikiama elektroniniu paštu [email protected]

***

Skelbiama atranka į laisvą Lietuvos Respublikos ambasados Suomijos Respublikoje sekretoriaus / sekretorės pareigybę

Reikalavimai:

 • Turėti aukštąjį išsilavinimą;
 • Labai gerai mokėti lietuvių ir suomių kalbas ne žemesniu kaip įgudusio vartotojo lygmeniu C1 (pagal bendruosius Europos kalbų metmenis), anglų  ne žemesniu kaip pažengusio vartotojo B2 lygmeniu;
 • Gebėti versti lietuvių-suomių  kalbomis žodžiu ir raštu;
 • Gerai mokėti dirbti kompiuteriu  (MS Office programiniu paketu), mokėti naudotis informacijos paieškos ir platinimo sistemomis;
 • Mokėti valdyti, kaupti, sisteminti, apibendrinti gaunamą informaciją, gebėti sklandžiai dėstyti mintis raštu ir žodžiu;
 • Būti susipažinusiam su Lietuvos Respublikos įstatymais, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais bei kitais teisės aktais, reglamentuojančiais valstybės tarnybos, diplomatinės tarnybos  bei ministerijos ir diplomatinių atstovybių veiklą;
 • Gerai išmanyti Lietuvos Respublikos įstatymus, Vyriausybės nutarimus, Užsienio reikalų ministerijos teisės aktus, reglamentuojančius dokumentų valdymo, raštvedybos ir archyvavimo taisykles;
 • Mokėti rengti, vertinti, analizuoti su Ambasados veikla susijusias programas, projektus;
 • Išmanyti bei laikytis diplomatinio protokolo bei profesinės etikos reikalavimų;
 • Gebėti bendrauti, būti kruopščiam, darbščiam, deramai atlikti savo pareigas, būti nepriekaištingos reputacijos, mokėti planuoti ir organizuoti savo veiklą;
 • Turėti Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka išduotą leidimą dirbti su įslaptinta informacija, žymima slaptumo žyma „Konfidencialiai“;
 • Turėti B kategorijos vairuotojo pažymėjimą ir ne mažesnį kaip 5 metų vairavimo stažą.

Privalumai:

 • Darbo viešajame sektoriuje patirtis;
 • Turėti patirties dirbant su Lietuvos ir Suomijos kultūros institucijomis;
 • Turėti patirties dirbant su Suomijos policija;
 • Turėti grafinio dizaino/maketavimo darbo patirtį.

Pagrindinės funkcijos:

 • Tvarkyti, registruoti bei techniškai paruošti gaunamą ir siunčiamą korespondenciją pagal Ministerijos raštvedybos ir kanceliarijos reikalavimus;
 • Sudaryti dokumentacijos planą, tvarkyti ir saugoti bylas, įforminti ir perduoti į Ministerijos archyvą nuolatinio ir ilgo saugojimo bylas, naikinti laikino saugojimo bylas, pasibaigus saugojimo terminui;
 • Atlikti Ambasados vadovo sekretoriaus funkcijas;
 • Teikti pirminę informaciją telefonu, teikti bendrą turistinę informaciją telefonu bei atsakyti į raštu gautus paklausimus, susijusius su ekonomika, kultūra, turizmu;
 • Teikti konsulinę informaciją telefonu ir raštu;
 • Pavaduoti konsulinį pareigūną, atliekant techninį darbą, jam išvykus į komandiruotę, atostogų metu ar dėl kitos priežasties negalint konsului vykdyti savo funkcijų;
 • Rengti notas, atsakinėti raštu į administracinio, protokolinio, ekonominio, kultūrinio ir pan. pobūdžio raštus;
 • Atnaujinti informaciją Ambasados interneto svetainėje;
 • Planuoti ir organizuoti kultūrinius renginius, priėmimus, vizitus ir komandiruotes;
 • Rengti kvietimus, plakatus į kultūrinius renginius, sudaryti ir nuolat atnaujinti svečių sąrašą;
 • Užsakyti kanceliarines ir reprezentacijai būtinas prekes ir paslaugas;
 • Rūpintis Ambasados renginių ir priėmimų vaišėmis;
 • Pagal savo kompetenciją vykdyti kitus tarnybinius pavedimus.

Kandidatai, atitinkantys pareigybei keliamus reikalavimus ir norintys dalyvauti atrankoje, iki 2017 m. spalio  30 d. 18 val. (Suomijos laiku) elektroniniu paštu [email protected], turi pateikti gyvenimo aprašymą lietuvių kalba ir motyvacinį laišką.

Pokalbiai su atrinktais kandidatais planuojami 2017 m. lapkričio 2 – 3 d. Lietuvos Respublikos ambasados Suomijos Respublikoje patalpose.

Išsamesnė informacija teikiama elektroniniu paštu [email protected]

***

Skelbiama atranka į laisvą Lietuvos Respublikos ambasados Suomijos Respublikoje valytojo/ valytojos pareigybę

Reikalavimai:

 • Laikytis darbuotojų saugos, sveikatos, priešgaisrinės saugos ir elektrosaugos  

Funkcijos:

 • Reguliariai valyti patalpas, inventorių ir įrenginius;
 • Sutvarkyti ambasados patalpas po proginių renginių, išplauti ir sutvarkyti indus;
 • Padėti organizuoti delegacijų vizitus bei ambasados renginius;
 • Vykdyti kitus ambasados vadovo tarnybinius pavedimus pagal savo kompetenciją.

Kandidatai, atitinkantys pareigybei keliamus reikalavimus ir norintys dalyvauti atrankoje, iki 2017 m. spalio  30 d. 18 val. (Suomijos laiku) elektroniniu paštu [email protected], turi pateikti gyvenimo aprašymą lietuvių kalba ir motyvacinį laišką.

Pokalbiai su atrinktais kandidatais planuojami 2017 m. lapkričio 2 – 3 d. Lietuvos Respublikos ambasados Suomijos Respublikoje patalpose.

Išsamesnė informacija teikiama elektroniniu paštu [email protected]

Naujienlaiškio prenumerata