Gyvenamosios vietos deklaravimas

Sukurta 2014.07.31 / Atnaujinta 2014.08.06 09:22

Asmenys, išvykstantys iš Lietuvos Respublikos ilgesniam kaip 6 mėnesių laikotarpiui, privalo deklaruoti išvykimą. Gyvenamosios vietos pakeitimas deklaruojamas per 7 darbo dienas iki išvykimo.

Išvykimą iš Lietuvos galima deklaruoti šiais būdais:

 • Esant Lietuvos Respublikoje - seniūnijoje, aptarnaujančioje tą savivaldybės teritorijos dalį, kurioje asmuo gyvena. Jei savivaldybėje seniūnija neįsteigta arba savivaldybės teritorija nepriskirta seniūnijai – kitame savivaldybės administracijos padalinyje, kuriam pavesta įgyvendinti deklaravimo įstaigos funkciją.
 • Užsienio valstybėje esantis asmuo gali deklaruoti išvykimą Lietuvos Respublikos diplomatinėje atstovybėje ar konsulinėje įstaigoje.
 • Pilnamečiai asmenys išvykimą iš Lietuvos Respublikos gali deklaruoti naudodamiesi Elektroninės valdžios vartų portalu, jeigu tenkina vieną iš šių sąlygų:
  • Turi naujausio pavyzdžio asmens tapatybės kortelę su integruotais skaitmeniniais sertifikatais (ši kortelė išduodama nuo 2009 m. sausio 1 d.).
  • Yra vieno iš Lietuvos komercinių bankų ar kredito įstaigos internetinės bankininkystės sistemos vartotojas (AB SEB bankas, AB Swedbank, AB DnB NORD, AB Šiaulių bankas, AB Nordea Bank Lietuva, AB Ūkio bankas, AB Danske bankas, AB Citadelė bankas, UAB „Medicinos bankas“, Lietuvos kredito unija);
  • Turi asmeninį skaitmeninį sertifikatą, išduotą Skaitmeninio sertifikavimo centro arba VĮ Registrų centro;
  • Turi UAB „Bitė Lietuva“, UAB „Omnitel“, UAB „TELE2“ išduotą mobilų el. parašą.

Nepilnamečių gyvenamąją vietą deklaruoja jų tėvai, įtėviai, globėjai arba kiti asmenys, kurie pagal įstatymą ar kitą teisės aktą privalo jais rūpintis, jiems atstovauti, ginti jų teises ir teisėtus interesus.

Nepilnamečiai, kuriems sukako 16 metų, deklaruoja gyvenamąją vietą, jei negyvena kartu su tėvais, įtėviais, globėjais arba kitais teisėtais atstovais ir pastarieji jų gyvenamosios vietos nedeklaravo.

SVARBU:

 • Asmuo laikomas deklaravusiu gyvenamąją vietą nuo deklaracijos pateikimo deklaravimo įstaigai dienos.
 • Atgaline data išvykimas nėra deklaruojamas.

Asmenims, nedeklaravusiems savo išvykimo iš Lietuvos bei laikomiems gyvenančiais Lietuvoje, vadovaujantis Lietuvos teisės aktais, kai kurios konsulinės paslaugos Lietuvos Respublikos diplomatinėse atstovybėse ar konsulinėse įstaigose neteikiamos.

Išvykimo iš Lietuvos Respublikos deklaravimas Lietuvos Respublikos ambasadoje

Deklaruojant išvykimą iš Lietuvos Respublikos per ambasadą, reikia atvykti asmeniškai. Ambasados konsuliniam skyriui turi būti pateikiami šie dokumentai:

 • asmens tapatybę patvirtinantis dokumentas (pasas, asmens tapatybės kortelė ar leidimas gyventi Lietuvos Respublikoje);
 • jeigu turite nepilnamečių vaikų, kurių išvykimas nėra deklaruotas, ir jie gyvena su Jumis Suomijoje – reikės pateikti ir jų asmens tapatybę patvirtinančius dokumentus. Jeigu pasas ar asmens tapatybės kortelė vaikui nebuvo išduoti, pateikiamas vaiko gimimo liudijimas.

Deklaracijos forma pildoma ambasadoje. Konsulinis mokestis už gyvenamosios vietos deklaravimą neimamas.

Naujienlaiškio prenumerata