Vaiko gimimo įtraukimas į apskaitą Lietuvoje

Sukurta 2014.07.31 / Atnaujinta 2018.10.30 08:36

Jei Lietuvos Respublikos piliečiui užsienyje gimsta vaikas, vaiko gimimą privaloma įtraukti į apskaitą Lietuvoje. Apskaičius vaiko gimimą, asmuo bus įtrauktas į Gyventojų registrą, bus išduotas lietuviškas gimimo liudijimas.

Vaikai, gimę 2008 m. liepos 22 d. ir vėliau, kurių tėvai (ar vienas iš jų) vaiko gimimo metu buvo Lietuvos Respublikos piliečiai, laikomi Lietuvos Respublikos piliečiais, nepriklausomai nuo to, ar gimimu įgijo kitos valstybės pilietybę. Tokių vaikų Lietuvos Respublikos pilietybės klausimas atskirai nesprendžiamas, vaikai laikomi Lietuvos Respublikos piliečiais be atskiro tėvų prašymo.

Užsienio valstybėje gimusio vaiko gimimą galima įtraukti į apskaitą šiais būdais:

  • Pateikiant dokumentus Lietuvos Respublikos civilinės metrikacijos įstaigai;
  • Pateikiant dokumentus Lietuvos Respublikos ambasadai, kuri dokumentus perduos Lietuvos Respublikos civilinės metrikacijos įstaigai;
  • Siunčiant prašymą per Elektroninės valdžios vartų portalą (www.epaslaugos.lt), jei turėsite galimybę asmeniškai arba per įgaliotą asmenį atsiimti pareikalautus dokumentus Lietuvoje, civilinės metrikacijos skyriuje, į kurį buvo siųstas prašymas.

SVARBU:

Atsiimant dokumentus būtina pateikti per Elektroninės valdžios vartų portalą siųstų dokumentų originalus. Detali informacija - http://mepis.vrm.lt.

Vaiko gimimo apskaitymo per ambasadą tvarka

Norint apskaityti vaiko gimimą per Lietuvos Respublikos ambasadą, vienas iš vaiko tėvų, pageidautina LR pilietis, ambasados konsuliniam skyriui turi pateikti šiuos dokumentus:

  • užpildytą nustatytos formos prašymą apskaityti užsienyje gimusio vaiko gimimą;
  • užsienio valstybės išduotą gimimo liudijimą. Suomijoje šį dokumentą atitinka vietiniame magistrate (maistraatti) išduodamas išrašas iš Suomijos gyventojų registro (ote väestötietojärjestelmästä), patvirtintas pažyma „Apostille“. Magistrato pareigūno prašykite, kad išraše būtų įrašyta ir vaiko gimimo data, o ne tik asmens kodas. Dokumentai turi būti oficialiai išversti į lietuvių kalbą;
  • abiejų vaiko tėvų asmens dokumentus (pasai arba asmens tapatybės kortelės);
  • jei vaikas turi kitos valstybės pilietybę – vaiko užsienio valstybės pasą arba asmens tapatybės kortelę.

Vaiko gimimo apskaitymas per ambasadą užtrunka apie mėnesį. Kreipiantis dėl vaiko gimimo apskaitymo, kartu galima kreiptis ir dėl Lietuvos Respublikos paso išdavimo vaikui.

SVARBU:

Jei vaiko tėvai yra sudarę santuoką užsienyje, tačiau neapskaitę santuokos Lietuvoje, kartu reikia pateikti dokumentus santuokos įtraukimui į apskaitą Lietuvoje.

Naujienlaiškio prenumerata