Notariniai veiksmai

Sukurta 2014.07.31 / Atnaujinta 2014.08.06 11:17

Lietuvos Respublikos ambasados Suomijoje konsulinis skyrius atlieka šiuos notarinius veiksmus:

  • tvirtina įgaliojimus;
  • tvirtina sutartis ir kitus sandorius, išskyrus sutartis dėl Lietuvos Respublikoje esančių nekilnojamųjų daiktų perleidimo, perdavimo naudotis, įkeitimo ar kitų daiktinių teisių ar jų suvaržymo;
  • liudija dokumentų nuorašų ir jų išrašų tikrumą;
  • liudija parašo dokumentuose tikrumą;
  • tvirtina faktą, kad fizinis asmuo yra gyvas ir yra tam tikroje vietovėje;
  • priima saugoti asmeninius testamentus;
  • tvirtina dokumentų pateikimo laiką;
  • priima jūrinius protestus;
  • pagal galimybes gali atlikti kitus įstatymų numatytus notarinius veiksmus.

Notariniai veiksmai Lietuvos Respublikos diplomatinėse atstovybėse ir konsulinėse įstaigose atliekami tik Lietuvos Respublikos piliečiams. Lietuvos Respublikos diplomatinių atstovybių ir konsulinių įstaigų konsuliniai pareigūnai, priešingai nei Lietuvos notarai, atlieka ribotus notarinius veiksmus.

Notariniai veiksmai atliekami asmeniškai atvykus į Lietuvos Respublikos ambasadą Suomijoje. Atlikti notarinius veiksmus ne ambasados patalpose galima tik tada, kai suinteresuotas asmuo dėl svarbios priežasties (liga, invalidumas, bausmės atlikimas Suomijos įkalinimo įstaigoje ar kiti atvejai) negali atvykti ir iškviečia konsulą į namus, medicinos pagalbos ar kitą įstaigą, kai atliekant notarinį veiksmą dalyvauja daugiau nei dešimt asmenų arba kai notarinis veiksmas atliekamas iškilmingoje aplinkoje.

Už notarines  paslaugas, teikiamas ne diplomatinėje atstovybėje ar konsulinėje įstaigoje, o kitose patalpose, mokamas dvigubas atitinkamos paslaugos tarifas (pareiškėjas taip pat apmoka būtinas faktines transporto ir kitas išlaidas, įskaitant nakvynės viešbutyje išlaidas ir komandiruotpinigius).

Konsulinio mokesčio tarifus už notarinius veiksmus galima rasti čia.

Suomijoje gyvenantys Lietuvos Respublikos piliečiai dėl notarinių veiksmų atlikimo taip pat gali kreiptis į Suomijos notarus.

Naujienlaiškio prenumerata