Globali Lietuva

Sukurta 2021.03.04 / Atnaujinta 2021.09.28 09:48

Lietuva, nuo seno patyrusi ne vieną emigracijos bangą, turi didelę diasporą – skaičiuojama, kad už Lietuvos ribų gyvena apie 1,3 mln. lietuvių ir lietuvių kilmės žmonių. Lietuva vertina diasporos potencialą ir siekia sutelkti Lietuvos diasporą valstybei stiprinti ir jos vardui garsinti. Šiam tikslui sukurta „Globalios Lietuvos“ programa, kurią 2012 m. pradėta įgyvendinti. Pagrindinė jos idėja: esame viena Lietuvos tauta ir kiekvienas motyvuotas lietuvis ar su Lietuva save siejantis asmuo yra svarbus ir reikalingas Lietuvai, nesvarbu, kur jis dirbtų ir gyventų, kiekvienas savo žiniomis, idėjomis ir patirtimi gali prisidėti prie valstybės ir visuomenės pažangos.

Programą įgyvendina 21 valstybės institucija ir įstaiga. Patvirtintas tarpinstitucinis veiklos planas (TVP) ir sukurta institucinė sąranga, leidusi įtraukti į veiklą „arčiausiai“ užsienio lietuvių esančias Lietuvos diplomatines atstovybes.

Užsienio reikalų ministerijos, kaip Programos koordinatorės, vienas svarbiausių uždavinių yra ne tik pagal kompetenciją įgyvendinti numatytas priemones, bet ir sutelkti valstybės institucijas tam, kad jos į savo specializuotą veiklos sferą įtrauktų ir su Lietuvos diaspora susijusius projektus.

Siekiant sutelkti Lietuvos diasporą valstybei stiprinti ir jos vardui garsinti numatytos dvi veiklos kryptys:

  • stiprinami ryšiai su profesionalais - konkrečiais asmenimis, turinčiais laimėjimus profesinėje srityje, pripažintais savo buvimo šalyje ir galinčiais labai konkrečiais projektais prisidėti prie Lietuvos gerovės kūrimo;
  • stiprinamos užsienio lietuvių bendruomenės ir organizacijos, nes tik gerai organizuotos, pripažintos buvimo šalyje, turinčios nepriklausomą finansavimo pagrindą ir vadovaudamosi aiškiais tikslais gali suburti diasporą ir įgyvendinti visai valstybei svarbius projektus.

„Globali Lietuva – Global Lithuania“ – Globalios Lietuvos departamento sukurta paskyra socialiniame tinkle Facebook. Tai erdvė, skirta bendrauti Lietuvos diasporai ir visiems, kuriems įdomu, kaip ir kuo gyvena lietuviai visame pasaulyje. Čia Lietuvos institucijos skelbia savo informaciją, užsienio lietuvių organizacijos informuoja apie savo veiklą. Facebook paskyroje taip pat diskutuojama aktualiomis temomis, nuolat atnaujinamas renginių kalendorius. Čia galite rasti praktines „Globalios Lietuvos“ programos įgyvendinimo ir kitas su Lietuvos diaspora susijusias iniciatyvas.

Jūsų pasiūlymų, pastabų, atnaujintos užsienio lietuvių bendruomenių ir organizacijų informacijos laukiame e. paštu: [email protected]