Užsienyje sudarytų civilinės būklės aktų įtraukimas į apskaitą Lietuvoje

Sukurta 2014.07.31 / Atnaujinta 2021.03.16 13:36

Į apskaitą įtraukiami tik tie civilinės būklės aktai, kurie užsienio valstybėse įregistruoti nepažeidžiant Lietuvos Respublikos įstatymų. Lietuvos Respublikos piliečių užsienio valstybių institucijose įregistruoti civilinės būklės aktai įtraukiami į apskaitą Lietuvos Respublikoje civilinės metrikacijos įstaigoje, įrašant civilinės būklės akto įrašą ir piliečio pageidavimu išduodant civilinės būklės akto įrašą liudijantį išrašą.

Užsienio valstybių institucijų išduoti dokumentai turi būti išversti į lietuvių kalbą, notariškai patvirtinti ir legalizuoti ar patvirtinti pažyma (Apostille), jeigu Lietuvos tarptautinės sutartys nenumato kitaip.

SVARBU    

Diplomatinės atstovybės gali priimti ir perduoti Vilniaus miesto civilinės metrikacijos skyriui Lietuvos Respublikos piliečių, gyvenančių užsienio valstybėse, prašymus įtraukti į apskaitą užsienio valstybėje įregistruotus civilinės būklės aktus, kai jie pateikiami tiesiogiai, t. y. atvykus į diplomatinę atstovybę.

Civilinės metrikacijos skyriams prašymus įtraukti į apskaitą Lietuvoje užsienio valstybėse įregistruotus civilinės būklės aktus galite teikti tiesiogiai, registruotu paštu ar per kurjerį, taip pat internetu prisijungę prie Metrikacijos ir gyvenamosios vietos deklaravimo informacinės sistemos (MGVDIS). Šioje interneto svetainėje rasite ir Lietuvos Respublikos civilinės metrikacijos įstaigų, į kurias ketinate kreiptis, kontaktus bei informaciją apie paslaugas.

Prašymų formos

 


 

Nuo 2019 m. vasario 16 d. pradėtas taikyti Europos Parlamento ir Tarybos 2016 m. liepos 6 d. reglamentas (ES) Nr. 2016/1191, kuriuo skatinamas laisvas piliečių judėjimas supaprastinant tam tikrų viešųjų dokumentų pateikimo Europos Sąjungoje reikalavimus ir iš dalies keičiamas Reglamentas (ES) Nr. 1024/2012.

Remiantis  šiuo reglamentu Europos Sąjungoje tam tikriems viešiesiems dokumentams (pvz., gimimo,  santuokos, santuokos nutraukimo įrašams) ir jų patvirtintoms kopijoms netaikomas reikalavimas tvirtinti juos apostile ar legalizuoti.

Reglamentu yra nustatomos ir daugiakalbės standartinės dokumentų formos, kurios yra skirtos naudoti kaip pagalbinė medžiaga vertimui tų viešųjų dokumentų, prie kurių jos pridedamos.

SVARBU      

Suomijoje šį dokumentą išduoda Skaitmeninės ir gyventojų informacijos paslaugų tarnyba (suom. Digi- ja väestötietovirasto). Prašykite liudijimo su pridėta ES daugiakalbe standartine dokumento forma, skirta Lietuvai (suom. EU monikielinen vakiolomake Liettuaan).

Daugiau informacijos apie reglamentą ir daugiakalbes standartines formas galima rasti Europos e. teisingumo portale.

Civilinės būklės aktų įtraukimas į apskaitą per ambasadą užtrunka virš mėnesio.

Naujienlaiškio prenumerata