Civilinės būklės aktų įrašus liudijantys išrašai ir daugiakalbės formos

Sukurta 2014.12.08 / Atnaujinta 2021.10.06 09:29

Jeigu Jums reikalinga daugiakalbė forma, pridėta prie Lietuvoje išduotų dokumentų, pateikimui Suomijos įstaigoje, šios formos išduodamos prie šių dokumentų:

  • gimimo įrašą liudijančio išrašo (išduodamas nuo 2017-01-01);
  • mirties įrašą liudijančio išrašo (išduodamas nuo 2017-01-01);
  • santuokos įrašą liudijančio išrašo (išduodamas nuo 2017-01-01);
  • pažymos, patvirtinančios kliūčių santuokai sudaryti nebuvimą (išduoda tik civilinės metrikacijos įstaigos Lietuvoje);
  • pažymos apie asmens deklaruotą gyvenamąją vietą (išduoda tik seniūnai Lietuvoje);
  • teistumo pažymos (išduoda tik Informatikos ir ryšių departamentas prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos).

Priklausomai nuo turimų duomenų Lietuvos Gyventojų registre, ambasadoje galite užsisakyti ir patį gimimo, mirties ar santuokos išrašą (su ar be daugiakalbės formos), taip pat santuokos nutraukimo ir civilinės būklės akto įrašo pakeitimo ar papildymo įrašus liudijančius išrašus (daugiakalbė forma neišduodama):

prašymas išduoti naują išrašą (su ar be daugiakalbės formos);

prašymas išduoti daugiakalbę formą prie turimo išrašo;

konsulinis mokestis.