Vardo ir (ar) pavardės keitimas

Sukurta 2014.07.31 / Atnaujinta 2021.09.16 16:11

Keisti vardą ir (ar) pavardę turi teisę Lietuvos Respublikos piliečiai, sulaukę 16 metų. Kai keičiamas jaunesnio kaip 16 metų nepilnamečio vaiko vardas ir (ar) pavardė, jo vardu prašymą ir kitus reikalingus dokumentus pateikia jo atstovas pagal įstatymą.

Pasirinktas vardas ir (ar) pavardė turi atitikti pareiškėjo lytį, neprieštarauti gerai moralei ir viešąjai tvarkai, o keičiamas nepilnamečio vaiko vardas ir (ar) pavardė – taip pat ir geriausiems vaiko interesams.

Reikalingi dokumentai:

  • Prašymas, pildomas konsulate;
  • Pareiškėjo asmens tapatybės dokumentas ir jo kopija;
  • Jei keičiamas jaunesnio nei 16 metų nepilnamečio vaiko vardas, pateikiamas laisvos formos motyvuotas nepilnamečio vaiko tėvų ar vieno iš jų prašymas, kuriame  būtų nurodyta, kodėl pageidaujama keisti vardą;
  • Jei keičiamas jaunesnio nei 16 metų nepilnamečio vardas ir (ar) pavardė, pateikiamas kito iš tėvų rašytinis sutikimas ir vaiko, jei jam yra suėję 10 metų, laisvos formos rašytinis sutikimas (sutikimai pasirašomi konsulinio pareigūno akivaizdoje);
  • Jei pareiškėjo vardas ir (ar) pavardė buvo pakeisti užsienio valstybėje:
    • pateikiamas asmens nuolatinę gyvenamąją vietą užsienio valstybėje ar užsienio valstybės pilietybę patvirtinantis dokumentas*;
    • vardo ir (ar) pavardės keitimą užsienio valstybėje patvirtinantis dokumentas*.
  • Pareiškėjo gyvenamosios vietos deklaracija, jei gyvenamoji vieta užsienyje nebuvo deklaruota, (pildoma konsulate).

Užsienio valstybių institucijų išduoti dokumentai turi būti patvirtinti pažyma Apostille, jeigu Lietuvos Respublikos tarptautinės sutartys ir Europos Sąjungos teisės aktai nenumato kitaip, ir išversti į lietuvių kalbą.

Lietuvos Respublikos ambasadoje Suomijos Respublikoje konsulinis mokestis gali būti mokamas tik banko kortele arba pavedimu į ambasados sąskaitą (Embassy of Lithuania, sąskaitos Nr. FI54 1820 3000 0354 69). Jeigu sumokėta pavedimu, atvykus į Lietuvos ambasadą yra privaloma pateikti mokėjimą įrodantį banko išrašą.