Dokumentų legalizavimas

Sukurta 2014.07.31 / Atnaujinta 2017.03.17 11:17

Dokumentų legalizavimas –  tai dokumente esančio parašo, pasirašiusio asmens pareigų ir antspaudo tikrumo patvirtinimas, reikalingas tam, kad vienos valstybės išduotus dokumentus galėtų priimti ir svarstyti kitos valstybės institucijos, šie dokumentai įvykdytų ar sukeltų teisines pasekmes kitoje valstybėje.

Gali būti legalizuojami šie oficialūs dokumentai:

 • civilinės būklės aktų (gimimo, tėvystės nustatymo, įvaikinimo, santuokos, ištuokos, vardo ar pavardės pakeitimo, mirties) liudijimai;
 • įmonių dokumentai (įmonės steigimo aktas arba steigimo sutartis, įmonės registravimo pažymėjimas, įmonės įstatai, jų papildymai bei pakeitimai ir kt.);
 • mokymosi, studijų dokumentai (atestatai, diplomai ir kt.);
 • įvairių organizacijų, įmonių ir įstaigų išduotos pažymos, liudijimai, sertifikatai (kvalifikacijos, veterinarinės pažymos, pažymos dėl kalinimo, turėto ir turimo turto, darbo, dėl gyvenamosios vietos, giminystės liudijimai, produkcijos kilmės sertifikatai ir t.t.).

Gali būti legalizuojami ir kiti dokumentai, jei tai neprieštarauja teisės aktams.

Pateikiami legalizavimui dokumentai:

 • turi būti pasirašyti kompetentingo pareigūno;
 • turi būti patvirtinti dokumentą išdavusios valstybės institucijos antspaudu;
 • legalizuojamų dokumentų kopijų (nuorašų) tikrumas turi būti patvirtintas notariškai.

Pažyma Apostille netvirtinami diplomatinių ir konsulinių pareigūnų išduoti dokumentai bei administraciniai dokumentai, tiesiogiai susiję su prekybos arba muitinės operacijomis.

Suomijoje išduotų dokumentų legalizavimas

Lietuvoje teikiami Suomijos institucijų dokumentai turi būti patvirtinti pažyma Apostille. Kadangi Lietuvos Respublika ir Suomijos Respublika yra prisijungusios prie 1961 m. spalio 5 d. Hagos konvencijos dėl užsienio valstybėse išduotų dokumentų legalizavimo panaikinimo, pažyma Apostille patvirtintiems Suomijos institucijų išduotiems dokumentams nereikalingas papildomas legalizavimas. 

Pažyma Apostille Suomijoje išduotus dokumentus tvirtina notaras vietiniame magistrate (maistraatti). Vietinių magistratų adresus galite rasti čia.

Lietuvoje išduotų dokumentų legalizavimas

Lietuvos Respublikoje išduoti dokumentai, prieš pateikiant juos Suomijoje, turi būti patvirtinti pažyma Apostille, jei dokumentus priimančioji institucija nenumato kitaip.

Informuojame, kad nuo 2016 m. sausio 18 d. dokumentų tvirtinimą pažyma Apostille Lietuvoje atlieka notarai, t.y. Lietuvos Respublikos užsienio reikalų ministerijos konsulinis departamentas nebepriima tiesioginių piliečių prašymų patvirtinti dokumentus pažyma Apostille. Konsulinis departamentas tvirtinimą pažyma Apostille nuo minėtos datos atlieka tik dokumentams, gautiems iš Lietuvos Respublikos diplomatinių atstovybių ir konsulinių įstaigų.

Dokumentus patvirtinimui pažyma Apostille galima pateikti:

 • tiesiogiai Lietuvos Respublikos notarams;
 • per ambasadą Helsinkyje. Pateikiant dokumentus per ambasadą, imamas 20 eurų konsulinis mokestis už vieno dokumento tvirtinimą pažyma Apostille. Dokumento patvirtinimas pažyma Apostille ir persiuntimas Lietuvos Respublikos ambasadai Suomijoje gali užtrukti iki 3 mėnesių.

Dokumentų legalizavimas, jei šalys nėra prisijungusios prie 1961 m. Hagos konvencijos

Jei šalis, kurioje išduotas arba kurioje bus pateikiamas dokumentas, nėra prisijungusi prie 1961 m. spalio 5 d. Hagos konvencijos dėl užsienio valstybėse išduotų dokumentų legalizavimo panaikinimo,  dokumentui bus reikalingas dvigubas patvirtinimas - dokumentą išdavusioje šalyje ir šalyje, kurioje dokumentas bus pateiktas.

 • Pirmiausia dokumentas turi būti legalizuotas Lietuvos Respublikos užsienio reikalų ministerijoje arba diplomatinėje atstovybėje ar konsulinėje įstaigoje.
 • Po to jį turi legalizuoti šalies, kurioje jis bus pateikiamas, užsienio reikalų ministerija arba tos šalies diplomatinė atstovybė.

SVARBU:

Dokumentai, išduoti iki 1990 m. kovo 11 d., turintys Lietuvos Tarybų Socialistinės Respublikos (LTSR) atributiką, nėra tvirtinami pažyma Apostille. Jei Jums reikia legalizuoti tokį dokumentą, reikėtų gauti kartotinį dokumentą kompetetingoje Lietuvos Respublikos institucijoje ir legalizuoti jį (prašymą dėl kartotinio civilinės būklės akto liudijimo išdavimo galima pateikti per ambasadą. Tuo pačiu ir galima pateikti prašymą dėl kartotinio liudijimo pažymėjimo pažyma Apostille.

Sąrašą valstybių, prisijungusių prie 1961 m. spalio 5 d. Hagos konvencijos dėl užsienio valstybėse išduotų dokumentų legalizavimo panaikinimo, rasite čia.

Dokumentų vertimas į lietuvių/suomių kalbą

Atkreipiame dėmesį, kad visi oficialūs Lietuvos Respublikos institucijų išduoti dokumentai Suomijoje galios tik pažymėti pažyma Apostille. Lietuvoje išduotų dokumentų (gimimo, santuokos liudijimus, aukštojo mokslo diplomus, sertifikatus ir kt.) originalus pažyma Apostille žymi Lietuvos Respublikos notarai (arba Lietuvos Respublikos užsienio reikalų ministerija, dokumentus pateikus ne tiesiogiai ministerijai, bet per diplomatinę atstovybę). Daugiau informacijos rasite čia.

Taip pat primename, kad Suomijos institucijoms pateikiami dokumentai privalo būti išversti į suomių, švedų arba anglų kalbas. Suomijoje galioja tik autorizuotų vertėjų atlikti vertimai.

Labai svarbu, jog verčiant lietuviškus dokumentus į suomių k. Lietuvoje, dokumento originalas būtų pažymėtas pažyma Apostille prieš dokumentą atiduodant vertimų biurui, kuris padaro notariškai patvirtintą dokumento nuorašą. Tuomet dokumentas (jo nuorašas) išverčiamas ir vertimas prisegamas prie nuorašo, o vertimo tikrumą patvirtina notaras. Vertimų biure reikalaukite, kad ir nuorašą, ir vertimą patvirtintų tas pats notaras.

Dokumento vertimą atliekant Lietuvoje ir tvirtinimui pateikiant vertimą, reikėtų laikytis šios tvarkos:

 • Pažymėti dokumento originalą Apostille;
 • Pažymėtą dokumento originalą perduoti vertimų biurui, kuris padaro notariškai patvirtintą nuorašą;
 • Dokumentas (nuorašas) išverčiamas ir vertimas prisegamas prie nuorašo;
 • Vertimo tikrumą (vertėjo parašą) patvirtina tas pats notaras, kuris tvirtino nuorašą.

Naujienlaiškio prenumerata