Asmens tapatybės kortelė ir pasas

Sukurta 2014.07.31 / Atnaujinta 2021.10.19 13:20

Kur ir kaip kreiptis dėl Lietuvos Respublikos asmens tapatybės kortelės arba paso išdavimo/keitimo?

Pilietis, gyvenantis užsienio valstybėje, dėl asmens tapatybės kortelės arba paso išdavimo/keitimo gali kreiptis:

 • į Lietuvos Respublikos diplomatinę atstovybę ar konsulinę įstaigą užsienio valstybėje (privaloma išankstinė registracija),
 • jei yra Lietuvos Respublikoje, – į pasirinktą migracijos tarnybą.

DĖMESIO:

Asmens tapatybės kortelė arba pasas konsulinėje įstaigoje išduodamas tik asmenims, deklaravusiems išvykimą iš Lietuvos Respublikos. Jei nesate deklaravę išvykimo iš Lietuvos, galite tai padaryti konsulinėje įstaigoje, kreipdamiesi dėl asmens tapatybės kortelės arba paso.

Asmens tapatybės kortelė ir pasas neišduodami ir nekeičiami, jei pilietis yra ieškomas Lietuvos Respublikos teisėsaugos institucijų.

Lietuvos Respublikos asmens tapatybės kortelės arba paso išdavimo/keitimo tvarka ir jų galiojimas

Asmens tapatybės kortelė keičiama, jei:

 • pilietis pakeičia vardą (-us), pavardę, lytį, gimimo datą, gimimo vietą, asmens kodą;
 • ji tapo netinkama naudoti;
 • joje yra netikslių įrašų;
 • pasibaigė jos galiojimo laikas;
 • to pageidauja pilietis.

Pasas keičiamas, jei:

 • pilietis pakeičia vardą (-us), pavardę, lytį, gimimo datą, gimimo vietą, asmens kodą;
 • jis tapo netinkamas naudoti;
 • jame yra netikslių įrašų;
 • pasibaigė jo galiojimo laikas;
 • išnaudoti vizoms skirti lapai;
 • to pageidauja pilietis.

Asmens tapatybės kortelė galioja:

 • 2 metus, jei ji išduota piliečiui iki 5 metų amžiaus;
 • 5 metus, jei ji išduota piliečiui nuo 5 iki 16 metų amžiaus;
 • 10 metų, jei ji išduota piliečiui nuo 16 metų iki 75 metų amžiaus;
 • 20 metų jei ji išduota piliečiui nuo 75 metų amžiaus.

Pasas galioja:

 • 2 metus, jei jis išduotas piliečiui iki 5 metų amžiaus;
 • 5 metus, jei jis išduotas piliečiui nuo 5 iki 16 metų amžiaus;
 • 10 metų, jei jis išduotas piliečiui nuo 16 metų amžiaus.

Lietuvos Respublikos asmens tapatybės kortelės arba paso galiojimo laikas nėra tęsiamas, o vietoj baigusio (baigiančio) galioti dokumento išduodamas naujas.

DĖMESIO:

 • Lietuvos Respublikos diplomatinės atstovybės ir konsulinės įstaigos asmens tapatybės kortelę arba pasą išduoda/keičia tik bendrąja tvarka. Nuo prašymo pateikimo dienos tai gali užtrukti iki 6 savaičių. Jei asmens tapatybės kortelė ar pasas keičiamas pasikeitus asmens duomenims (vardui, pavardei ar kt.) arba jei kartu sprendžiamas Lietuvos pilietybės klausimas – jo išdavimo laikas gali būti ilgesnis.
 • Skubos tvarka asmens tapatybės kortelę arba pasą keičia tik Migracijos tarnybos Lietuvoje.
 • Jeigu Lietuvos Respublikos piliečio asmens tapatybės kortelė ar pasas baigė galioti ar yra prarasti ir asmuo neturi kito galiojančio asmens tapatybę patvirtinančio dokumento (asmens tapatybės kortelės ar paso) ir prireikia skubiai grįžti į Lietuvą, konsulinė įstaiga gali išduoti grįžti į Lietuvą laikiną kelionės dokumentą – asmens grįžimo pažymėjimą.
 • Užsisakant asmens tapatybės kortelę, vokas su slaptažodžiu, kuris yra būtinas naudojantis sertifikatų suteikiamomis galimybėmis, išduodamas ir sertifikatai aktyvuojami asmenims, sulaukusiems 14 metų. Atsiimti voką su slaptažodžiu galima tik atvykus asmeniškai arba, pateikus rašytinį prašymą, paštu. Įgaliotam asmeniui slaptažodis neišduodamas.
 • Asmuo turi teisę atsisakyti paimti asmens tapatybės kortelės kontaktinės elektroninės laikmenos aktyvavimo duomenis (slaptažodį).

Kokius dokumentus reikia pateikti Lietuvos Respublikos asmens tapatybės kortelei arba pasui gauti ar pasikeisti?

 • Dėl asmens tapatybės kortelės arba paso išdavimo/keitimo Lietuvos Respublikos pilietis turi asmeniškai atvykti į Lietuvos konsulinę įstaigą užsienio valstybėje ar į migracijos tarnybą Lietuvoje.
 • Asmenys, vyresni nei 16 metų amžiaus, prašymą ir kitus dokumentus pateikia asmeniškai. Prašymus dėl dokumentų išdavimo ar keitimo asmenims iki 16 metų pateikia vienas iš tėvų. Jeigu kreipiamasi dėl asmens tapatybės kortelės arba paso keitimo ar išdavimo asmeniui nuo 16 iki 18 metų, kuris dar nėra turėjęs paso ir/arba asmens tapatybės kortelės, kartu su nepilnamečiu turi atvykti vienas iš tėvų, kad patvirtintų jo asmens tapatybę.
 • Pateikiant vaiko nuo 2 metų iki 16 metų prašymą, turi dalyvauti ir jis pats. Pateikiant prašymą dėl dokumento išdavimo piliečiui iki 2 metų – jam atvykti į konsulinę įstaigą nebūtina.

Iki piliečiui bus išduota nauja asmens tapatybės kortelė ar pasas, jo pateiktas Lietuvos Respublikos pilietybę patvirtinantis dokumentas jam grąžinamas.

DĖMESIO:

Asmens tapatybės kortelė arba pasas konsulinėje įstaigoje išduodamas tik asmenims, deklaravusiems išvykimą iš Lietuvos Respublikos. Jei nesate deklaravę išvykimo iš Lietuvos, galite tai padaryti konsulinėje įstaigoje, kreipdamiesi dėl asmens tapatybės kortelės arba paso.

Dokumentai, kuriuos reikia pateikti asmens tapatybės kortelės arba paso išdavimui/keitimui:

 • Asmenims nuo 16 metų:
  • Asmens tapatybę ir Lietuvos Respublikos pilietybę patvirtinantis dokumentas (Lietuvos Respublikos piliečio pasas, Lietuvos Respublikos pasas, Lietuvos Respublikos asmens tapatybės kortelė).
  • Konsulinis mokestis už asmens tapatybės kortelės ar paso išdavimą/keitimą.

DĖMESIO:

Jei kreipiamasi dėl dokumento išdavimo asmenims, pakeitusiems pavardę po santuokos/ištuokos užsienio valstybėje, ir santuoka/ištuoka nėra įtraukta į apskaitą Lietuvoje, privalo būti pateikti dokumentai dėl santuokos/ištuokos įtraukimo į apskaitą Lietuvos Respublikoje.
 • Vaikams (iki 16 metų):
  • Vaiko asmens tapatybę ir Lietuvos Respublikos pilietybę patvirtinantis dokumentas (Lietuvos Respublikos piliečio pasas, Lietuvos Respublikos pasas, Lietuvos Respublikos asmens tapatybės kortelė).
  • Vieno iš tėvų ar globėjų asmens tapatybę patvirtinantis dokumentas.
  • Ambasadoje nuotraukos daromos su specialia biometrine įranga. Fotografuojant būtina kelias sekundes nejudėti ir išlaikyti žvilgsnį, todėl vaikų, ypač iki 5 metų, tėvams yra rekomenduojama pateikti dvi vaiko amžių atitinkančias paso nuotraukas.
  • Konsulinis mokestis už asmens tapatybės kortelės ar paso išdavimą/keitimą

DĖMESIO:

Jei vaikas yra gimęs užsienio valstybėje ir kreipiamasi dėl pirmojo asmens tapatybę ir Lietuvos Respublikos pilietybę patvirtinančio dokumento (asmens tapatybės kortelės arba paso) išdavimo, ir vaiko gimimas nėra įtrauktas į apskaitą Lietuvoje, privalo būti pateikti dokumentai dėl vaiko gimimo įtraukimo į apskaitą Lietuvos Respublikoje.
 • Asmeniui, praradusiam asmens tapatybę patvirtinantį (-čius) dokumentą (-us):
  • Asmens tapatybę ir Lietuvos Respublikos pilietybę patvirtinantis dokumentas (Lietuvos Respublikos piliečio pasas, Lietuvos Respublikos pasas, Lietuvos Respublikos asmens tapatybės kortelė).
   Siekiant nustatyti asmens tapatybę, jei prarastas vienintelis turėtas Lietuvos Respublikos pilietybę ir tapatybę patvirtinantis dokumentas, reikia pateikti kitą dokumentą, kuriame būtų asmens nuotrauka, pvz.: vairuotojo pažymėjimą ar Valstybinio socialinio draudimo pažymėjimą, ar studento pažymėjimą, ar užsienio valstybės išduotą dokumentą: pasą, leidimą gyventi ar kt.
  • Pranešimas apie Lietuvos Respublikos pilietybę patvirtinančio dokumento praradimą.
  • Konsulinis mokestis už asmens tapatybės kortelės ar paso išdavimą/keitimą.

DĖMESIO:

Visais atvejais, pateikiant dokumentus dėl asmens tapatybės kortelės arba paso išdavimo/keitimo, konsulinis pareigūnas turi teisę pareikalauti, kad pareiškėjas pateiktų papildomus dokumentus ir/arba patikslintų pateiktus duomenis.

Lietuvos Respublikos asmens tapatybės kortelės ar paso atsiėmimo (siuntimo) tvarka

Asmens tapatybės kortelę arba pasą pilietis atsiimti gali asmeniškai atvykęs į konsulinę įstaigą arba minėtus dokumentus paimti gali piliečio įgaliotas asmuo, kitas teisėtas atstovas ar piliečio rašytiniame prašyme išduoti asmens tapatybės kortelę ar pasą, nurodytas asmuo, pateikęs savo asmens tapatybę ir pilietybę patvirtinantį dokumentą.

Atsiimti piliečio iki 16 metų asmens tapatybės kortelę arba pasą turi, o piliečio nuo 16 iki 18 metų gali vienas iš tėvų, pateikęs savo asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą.

Atsiimant naują asmens tapatybės kortelę ar pasą, turi būti pateiktas keičiamas Lietuvos Respublikos pilietybę patvirtinantis dokumentas. Jis pažymimas kaip negaliojantis ir grąžinamas.

Jei pilietis pageidauja, asmens tapatybės kortelė arba pasas gali būti siunčiami registruotu paštu. Tačiau paštu gautas pasas neaktyvuojamas ir negalioja tol, kol konsulinė įstaiga paštu arba elektroninėmis priemonėmis negauna pranešimo apie paso gavimą. Už asmens dokumentų siuntimą paštu įmamas fiksuotas mokestis, nustatytas Lietuvos Respublikos ambasados Suomijoje ir Posti Ltd pasirašytoje sutartyje, kuris šiuo metu sudaro 18 Eur. Mokestį galima sumokėti ambasadoje, kortele, pateikiant dokumentus dėl paso išdavimo (keitimo), arba pavedimu į ambasados sąskaitą (Embassy of Lithuania, FI80 2153 1800 0269 31), nurodant siuntėjo vardą, pavardę ir mokėjimo tikslą (už pašto paslaugas).

DĖMESIO:

Konsulinė įstaiga per nustatytą laiką negavusi pranešimo apie asmens tapatybės kortelės ar paso gavimą (jei dokumentas buvo siunčiamas paštu), atitinkamą dokumentą paskelbia dingusiu. Jeigu pilietis neatvyksta į konsulinę įstaigą atsiimti išduoto dokumento per vienerius metus nuo dokumento išrašymo dienos, šis dokumentas paskelbiamas negaliojančiu ir nustatyta tvarka sunaikinamas.

Trūksta informacijos?

Daugiau informacijos apie asmens tapatybę patvirtinančius dokumentus galima rasti  Asmens dokumentų išrašymo centro prie VRM interneto svetainėje, o apie šių dokumentų išdavimą/ keitimą  -  Migracijos departamento prie VRM svetainėje www.migracija.lt.