Pilietybė

Sukurta 2014.07.31 / Atnaujinta 2020.11.23 11:14

Lietuvos Respublikos pilietybė – asmens nuolatinis teisinis ryšys su Lietuvos Respublika, grindžiamas abipusėmis teisėmis ir pareigomis.

Pagrindinis teisės aktas, reglamentuojantis Lietuvos Respublikos pilietybės klausimus, yra Lietuvos Respublikos pilietybės įstatymas.

Lietuvos Respublikos pilietis negali būti kartu ir kitos valstybės pilietis, išskyrus Lietuvos Respublikos Pilietybės įstatyme numatytus atskirus atvejus.

Pranešimas apie kitos pilietybės įgijimą

Pagal Lietuvos Respublikos Pilietybės įstatymo 26 straipsnį, Lietuvos Respublikos pilietis, įgijęs kitos valstybės pilietybę, netenka Lietuvos Respublikos pilietybės nuo kitos valstybės pilietybės įgijimo dienos, išskyrus asmenis, kurie pagal Lietuvos Respublikos Pilietybės įstatymą gali būti kartu Lietuvos Respublikos ir kitos valstybės piliečiai.

Lietuvos Respublikos pilietis, įgijęs kitos valstybės pilietybę, privalo per 2 mėnesius nuo kitos valstybės pilietybės įgijimo dienos raštu pranešti apie tai Lietuvos Respublikos Vyriausybės įgaliotai institucijai arba Lietuvos Respublikos diplomatinei atstovybei ar konsulinei įstaigai.

Norėdami informuoti ambasadą apie įgytą Suomijos pilietybę, turite atvykti asmeniškai ir pateikti:

  • Nustatytos formos pranešimą  apie įgytą kitos valstybės pilietybę, kuriame turi būti nurodyta, kada ir kokios valstybės pilietybę įgijote, bei ar yra (nėra) Pilietybės įstatyme nurodytų sąlygų, pagal kurias asmuo gali būti kartu Lietuvos Respublikos ir kitos valstybės pilietis;
  • Suomijos Respublikos pasą, Suomijos migracijos tarnybos pranešimą apie Suomijos pilietybės suteikimą arba magistrato (maistraatti) išduodamą išrašą, kuriame būtų nurodyta, kada suteikta Suomijos pilietybė (su vertimu į lietuvių kalbą).
  • Lietuvos Respublikos išduotus asmens tapatybės dokumentus (pasą ir asmens tapatybės kortelę).
  • Jeigu Lietuvos Respublikos pilietis gali būti kartu Lietuvos Respublikos ir kitos valstybės pilietis, reikia pateikti dokumentus, patvirtinančius Pilietybės įstatymo 7 straipsnyje nurodytas sąlygas.

 Asmuo, per 2 mėnesius nepranešęs apie kitos valstybės pilietybės įgijimą, atsako pagal Lietuvos Respublikos įstatymus.

Vaikų pilietybė

Vaikai, gimę 2008 m. liepos 22 d. ir vėliau, kurių tėvai ar vienas iš jų vaiko gimimo metu buvo Lietuvos Respublikos piliečiai, nesvarbu, ar vaikas gimė Lietuvos Respublikos teritorijoje ar už jos ribų ir ar gimdamas įgijo kitos valstybės pilietybę, ar ne, laikomi Lietuvos Respublikos piliečiais, įgijusiais Lietuvos Respublikos pilietybę gimstant. Tokių vaikų Lietuvos Respublikos pilietybės klausimas atskirai nesprendžiamas. Jeigu išvardintas sąlygas atitinkančių vaikų tėvai nenori, kad vaikas būtų Lietuvos Respublikos pilietis, pateikdami dokumentus vaiko gimimui apskaityti turi taip pat pateikti dokumentus dėl vaiko Lietuvos Respublikos pilietybės atsisakymo.

Lietuvos Respublikos piliečių/-čio vaikai, gimę iki 2008 m. liepos 22 d. ir gimimu įgiję kitos valstybės pilietybę, gali būti laikomi įgijusiais Lietuvos Respublikos pilietybę gimstant, jeigu jų tėvai raštu prašo laikyti juos Lietuvos Respublikos piliečiais. Toks prašymas gali būti paduodamas Lietuvos Respublikos Vyriausybės įgaliotai institucijai, Lietuvos Respublikos diplomatinėms atstovybėms ar konsulinėms įstaigoms iki vaikui sukaks 18 metų. Šiuo atveju turi būti pateikiama:

  • Laisvos formos prašymas, adresuojamas Migracijos departamentui prie Lietuvos Respublikos VRM;
  • Vaiko Lietuvoje išduotas gimimo liudijimas (arba pateikiami dokumentai vaiko gimimo apskaitymui);
  • Vaiko užsienio valstybės pasas;
  • Dokumentas, patvirtinantis,kad vaikas įgijo kitos valstybės pilietybę gimimu;
  • Dokumentas, patvirtinantis, kad šio vaiko tėvai ar vienas iš tėvų jo gimimo metu buvo Lietuvos Respublikos piliečiai.

SVARBU:

Vyresniam nei 1 metų vaikui dalyvauti būtina tuo atveju, jei kartu kreipiamasi dėl Lietuvos Respublikos paso išdavimo.

Daugiau informacijos apie Lietuvos Respublikos pilietybę rasite Migracijos departamento prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos interneto svetainėje.

Dėl pasiteiravimo, esant konkrečiai situacijai, maloniai prašome kreiptis į ambasadą el. paštu [email protected] .

Naujienlaiškio prenumerata